Ručne vyrábané šperky
Doprava zadarmo nad 99€
info@celebritka.sk
0914 70 80 90
0.00

Váš košík

Bezpečný nákup

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

KUPUJÚCI

PREDÁVAJÚCI

Obchodné meno:

CELEBRITKA s.r.o.

so sídlom: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 53 168 151

IČ DPH: SK2121315570

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č: 40830/P

e-mail: info@celebritka.sk

tel. č.: 0914 70 80 90

 

Adresa na zaslanie tovaru:                        

CELEBRITKA s.r.o.

Námestie svätého Egídia 3006/116

058 01 Poprad

Slovenská republika

Web: www.celebritka.sk

E-mail: reklamacie@celebritka.sk

Tel.: 0914 70 80 90

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od zmluvy zadajte číslo svojho bankového účtu, na ktorý Vám máme zaslať peniaze za reklamovaný tovar:

*Dôvod vrátenia (Správne zaznačte a vyplňte požadovanú časť):

Vrátený tovar - Kód tovaru

Počet kusov

Veľkosť

Farba

Dôvod vrátenia (Číslo*)

Dôvod vrátenia tovaru*: (číslo vpíšte do tabuľky)

  1. Nevyhovujúca veľkosť.
  2. Šperk nevyhovuje mojej predstave, predstavoval/a som si ho inak.
  3. Iný dôvod (popíšte slovne).
  4. Bez udania dôvodu

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Súčasne, ak získate voucher/darčekový poukaz a uplatnite ho skôr ako ubehla 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, nie je možné v tomto prípade odstúpiť od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese CELEBRITKA s.r.o., so sídlom: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, e-mail: info@celebritka.sk, tel. č.: 0914 70 80 90. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou tohto dokumentu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY - MOBILE

KUPUJÚCI

PREDÁVAJÚCI

Obchodné meno: 

CELEBRITKA s.r.o.

so sídlom: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 53 168 151

IČ DPH: SK2121315570

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č: 40830/P

e-mail: info@celebritka.sk

tel. č.: 0914 70 80 90

 

Adresa na zaslanie tovaru:                        

CELEBRITKA s.r.o.

Námestie svätého Egídia 3006/116

058 01 Poprad

Slovenská republika

Web: www.celebritka.sk

E-mail: reklamacie@celebritka.sk

Tel.: 0914 70 80 90

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od zmluvy zadajte číslo svojho bankového účtu, na ktorý Vám máme zaslať peniaze za reklamovaný tovar:

*Dôvod vrátenia (Správne zaznačte a vyplňte požadovanú časť):

Vrátený tovar - Kód tovaru

Počet kusov

Veľkosť

Farba

Dôvod vrátenia (Číslo*)

Dôvod vrátenia tovaru*: (číslo vpíšte do tabuľky)

  1. Nevyhovujúca veľkosť.
  2. Šperk nevyhovuje mojej predstave, predstavoval/a som si ho inak.
  3. Iný dôvod (popíšte slovne).
  4. Bez udania dôvodu

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

Súčasne, ak získate voucher/darčekový poukaz a uplatnite ho skôr ako ubehla 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, nie je možné v tomto prípade odstúpiť od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese CELEBRITKA s.r.o., so sídlom: Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad, e-mail: info@celebritka.sk, tel. č.: 0914 70 80 90. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou tohto dokumentu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

CELEBRITKA s.r.o. | 2024
Podporu poskytuje Eggresh
lockenvelopeusercartsmartphonediamondmagnifiercrossmenuchevron-down